Phạm Minh Tuấn
TỔNG GIÁM ĐỐC

Với 10 năm kinh nghiệm trong đầu tư và quản lý đa hạng mục, anh hiện tại đảm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc, cũng là trụ cột vững chắc cho Công Ty

Trương Văn Dung
Giám Đốc Tài Chính

Nguyễn Thị Loan
Phòng HCNS

LÊ THỊ MỸ HẠNH
TRƯỞNG PHÒNG KHO VẬN

NGUYỄN TIẾN SỸ
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

NGUYỄN THANH BÌNH
QUẢN LÝ SHOWROOM

NGUYỄN THANH BÌNH
QUẢN LÝ SHOWROOM